VÌ SAO VƯỢN NGƯỜI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI?

loài vượn không thể tiến hóa thành người

Ngoài loài người ra, vượn người là loài động vật cao cấp nhất trong thế giới động vật. Trong đại gia tộc ấy bao gồm:vượn tay dài, tỉnh tỉnh, hắc tinh tinh, đại tinh tinh. Về mặt ngoại hình, chúng giống với con người nhất, về mặt họ hàng chúng cũng gần với con người nhất, vì tổ tiên đều là vượn cổ.

Câu hỏi đặt ra là: vượn người hiện nay có thể tiến hóa thành người không? Chúng ta biết rằng, sự tiến hoá của con người đã trải qua một quá trình rất dài. Từ khi biết đứng thẳng đi bằng hai chân đến khi chân tay phân hoá chức năng, rồi xuất hiện ngôn ngữ và chữ viết, đẩy mạnh sự phát triển của não bộ mới dần dần phát triển thành người hiện đại.

Theo các nhà khoa học: trọng lượng não của người hiện đại lớn gấp 2 – 3 lần so với trọng lượng đại não của vượn cổ. Loài vượn hiện nay vẫn sống trong rừng theo từng bầy nhỏ, chẳng qua lại với đồng loại. Chúng không có cuộc sống xã hội, bởi vậy không thể tích lũy được kinh nghiệm sống. Không có quan hệ xã hội nên chúng chẳng thể có ngôn ngữ và chữ viết, một trong những yếu tố chính hình thành con người hiện đại. Chính vì sự quá khác biệt về phương thức sống cho nên vượn người không thể trở thành người được. 

Viết một bình luận