Vì Sao Trước Đây Máy Bay Có Hai Lớp Cánh Còn Máy Bay Hiện Nay Phần Lớn Chỉ Có Một Lớp Cánh?

máy bay hiện địa có một lớp cánh

Nếu mở một cuốn niên giám hàng không thế giới, bạn sẽ phát hiện ngoại hình của máy bay trong sáu bảy mươi năm qua đã thay đổi rất nhiều.

Hãy xem số lượng cánh máy bay: máy bay khi mới ra đời, không những có hai lớp cánh mà còn có tới ba lớp cánh. Loại máy bay có ba lớp cánh, lớp nọ đặt trên lớp kia, ở giữa có rất nhiều trục đỡ nối với nhau rất giống một giá sách. Thế nhưng người ta dùng loại máy bay có hai lớp cánh nhiều hơn. Chỉ từ những năm 30 của thế kỷ này trở đi thì máy bay hai lớp cánh mới còn rất ít, hầu như trên trời chỉ còn những máy bay một lớp cánh bay đi lại. Vì sao lại như thế?

Bởi vì cánh máy bay dùng để sinh ra lực nâng. Khi ở trên trời máy bay giống như một hòn đá rơi xuống, là nhờ vào lực nâng của cánh để cân bằng trọng lượng của mình. Giả sử một máy bay ngoài trọng lượng bản thân nếu tính thêm trọng lượng hành khách, hàng hoá, nhiên liệu thì tổng trọng lượng là 50 tấn, như vậy khi bay trên trời, cánh và đuôi máy bay phải sinh ra được một lực nâng là 50 tấn thì mới có thể duy trì được sự cân bằng khiến máy bay không rơi xuống đất.

Cánh máy bay có thể sinh ra đủ lực nâng không? Điều đó phải xét tốc độ bay và diện tích mặt bằng của cánh. Tốc độ bay càng cao, diện tích cánh càng lớn thì lực sinh ra cũng càng lớn. Hiện tượng này khi thả diều bạn có thể nhận thấy: hai cái diều cùng nặng như nhau, cái diều lào có diện tích lớn hơn và kéo chạy nhanh hơn thì cái điều đó sẽ lên cao nhanh và bay cao hơn.

Máy bay thời kỳ đầu, do không động cơ tốt, vật liệu chế tạo cũng còn thô sơ nên tốc độ bay không nhanh. Tốc độ không nhanh mà muốn nâng được một trọng lượng nhất định thì chỉ còn có cách là hết sức làm cho diện tích cánh máy bay rộng ra để có được lực nâng cần thiết. Một lớp cánh không đủ thì dùng hai lớp, hai lớp vẫn chưa đủ thì dùng ba lớp. Máy bay có hai lớp cánh, ba lớp cánh ra đời là vì thế.

7Thế nhưng kết quả của máy bay ba lớp cánh rất phức tạp, hiệu quả cũng không hơn một lớp cánh bao nhiêu nên sau đó trong thực tế không sử dụng nữa, vì vậy hầu hết máy bay trong thời kỳ đầu đều là loại hai lớp cánh.Do động cơ máy bay từng bước được cải tiến và vật liệu kết cấu dùng trong ngành hàng không được hoàn thiện, nên cùng với việc tốc độ máy bay tăng lên rất lớn, đã không cần phải có một diện tích cánh máy bay rất lớn mới tạo đủ lực nâng, vì thế hầu hết các máy bay hiện nay đều chỉ có một lớp cánh.

Thế thì loại máy bay hai lớp cánh hiện có còn chỗ sử dụng không? Trả lời câu hỏi này chúng ta cần có sự phân tích bế Những máy bay bay với tốc độ cao không thể dùng loại hai lớp cánh, nhưng có những loại máy bay không đòi hỏi tốc độ cao như loại máy bay nhiều công dụng đang được dùng rộng rãi trong nông nghiệp thì có hai lớp cánh.

Loại máy bay này có thể dùng để phun thuốc diệt sâu bọ, gieo hạt, trồng rừng, trừ cỏ… nó phải bay thật chậm, bay ổn định vì thế đòi hỏi diện tích cánh máy bay phải lớn thì mới sinh ra đủ lực nâng.

Viết một bình luận