VÌ SAO TẰM CHỈ THÍCH ĂN LÁ DÂU?

con tằm thích ăn lá dâu tằm

Chúng ta đều biết rằng lá dâu là món ăn tốt nhất của tằm. Có thể dùng các thực vật họ dâu khác nuôi tằm thì tằm cũng có thể lớn nhanh được. Nhưng nếu nuôi tằm bằng những thực vật ngoài họ dâu, cho dù nó chịu ăn, nhưng không thể làm cho tằm sinh sôi nảy nở bình thường được. Ngày nay, con người đã nắm được thành phần dinh dưỡng và hàm lượng cần thiết đối với tằm, và đã có thể sản xuất ra thức ăn tổng hợp nhân tạo cho tằm.

Vì sao tằm thích ăn lá dâu? Qua nghiên cứu, con người đã phát hiện: trong lá dâu có chứa hợp chất có thể lôi cuốn tằm, chất vị giác kích thích hành vi nhai của tằm, chất nuốt trôi giúp tằm nuốt lá dâu. Khi 3 loại vật chất kể trên và các loại dinh dưỡng đều có đủ cả thì trong điều kiện như vậy, tằm ăn xong mới sinh sôi nảy nở được.

Viết một bình luận