VÌ SAO NƯỚC VÀ DẦU KHÔNG THỂ HOÀ TAN VỚI NHAU?

dầu và nước không tan vào nhau

Nếu quan sát cẩn thận một chút đĩa rau vừa xào xong, nói chung bạn có thể thấy trên mặt lớp nước xào có nổi một số giọt dầu. Nhỏ mấy giọt đầu vào nước trong, mấy giọt đầu này lập tức loang ra thành một màng dầu mỏng, nổi trên mặt nước, cho dù bạn có khuấy mạnh đến đâu, bao giờ nước và dầu cũng ngăn cách nhau, không thể hoà tan làm một.

Vì sao nước và dầu không thể hoà tan làm một?

Chúng ta đã biết nước suối có thể nhô cao hơn miệng cốc mà không tràn ra ngoài là vì sức hút lẫn nhau kéo chặt các phần tử trên bề mặt chất lỏng lại.

Sức căng bề mặt của các loại chất lỏng không giống nhau, sức căng bề mặt của dầu nhỏ so với nước, khi dầu rơi vào nước, nước muốn co lại hết mức nên đã kéo dầu dẫn ra thành một lớp màng đầu mỏng nổi trên mặt nước.  Hơn nữa tỷ trọng đầu lại nhỏ hơn nước rất nhiều cho nên dù bạn có dùng sức khuấy như thế nào, bao giờ màng đầu vẫn nổi trên mặt nước không hoà tan làm một với nước.

Những chú chim thường xuyên phải nhào ngụp trong nước để bắt cá cũng đều dựa vào đặc tính của đầu để bảo vệ mình. Bộ lông vũ trên toàn thân chúng thường xuyên được bôi đây một loại dầu mỡ đặc biệt tiết ra từ trong thân. Nếu không có lớp màng dầu đó bảo vệ thì lông vũ sẽ bị ướt và khi đó chim lập tức chết chìm ngay.

Viết một bình luận