Vì Sao Nước Suối Có Thế Nhô Lên Cao Hơn Miệng Cốc?

Nếu có dịp quan sát bạn sẽ thấy, nước từ các suối đều có thể nhô cao hơn miệng cốc mà không tràn ra.

Vậy thì nguyên nhân khiến nước suối không tràn ra là gì? Nước có một đặc tính là các phân tử trên bề mặt của nó đều hút lẫn nhau giống như chúng ta tay cầm tay nhau; nhiều người tay cầm tay nhau sẽ có sức lớn hơn một người đứng một mình, không dễ gì bị người khác kéo tung ra. Các phân tử co kéo lẫn nhau trên bề mặt nước nên không thể dễ dàng bị tách ra. Đặc tính đó gọi là sức căng bề mặt.

Nước tinh khiết ở nhiệt độ nhất định có sức căng bề mặt nhất định. Khi nước lẫn tạp chất thì có thể làm sức căng bề mặt giảm đi nhưng cũng có thể làm sức căng bề mặt tăng lên. Ví dụ khi nước có lẫn xà phòng hoặc các chất hữu cơ thì sức căng bề mặt nhỏ hơn so với nước tinh khiết, nhưng nếu có chứa khoáng chất thì sức căng bề mặt sẽ lớn hơn so với nước tinh khiết. Nói chung nước suối đều chứa trong đó nhiều khoáng chất vì thế sức căng bề mặt của nước suối lớn hơn nước tinh khiết, đó chính là nguyên nhân khiến nước suối có thể nhô cao hơn miệng cốc mà không tràn ra ngoài.

Viết một bình luận