Vì Sao Những Nơi Quần Áo Rách Đều Thành Hình Chữ Nhật?

quần áo rách

Nếu quần áo của bạn đã từng rách vài lần chắc bạn đã phát hiện được rằng các chỗ rách đều là hình chữ nhật. Đó là vì lý do gì vậy? Để làm rõ vấn đề trước tiên hãy bàn đến đặc tính của lực.

Trong trò chơi kéo co lực kéo của hai bên là ngược hướng, lực kéo thừng của bên nào lớn bên ấy sẽ thắng hợp lực trong trường hợp này là hiệu của lực của mỗi bên. Vì vậy hợp lực của hai lực tác dụng ngược chiều nhau bằng hiệu của hai lực đó.

Bạn đã xem kiến tha mồi chưa? Hai con kiến tha mồi cùng một hướng mà lại kéo theo hai hướng ngược hẳn nhau, kết quả là miếng mồi chẳng chuyển động theo hướng kéo của con kiến kia mà lại chuyển động theo hướng nằm giữa hai con kiến. Kinh nghiệm cho chúng ta biết, nếu hai lực tác động lên vật tạo thành một góc thì hợp lực của chúng sẽ không bằng tổng của hai lực này mà phải nhỏ hơn, còn hướng thì sẽ ở giữa hướng của hai lực. Nếu các chú kiến hiểu được cách tổng hợp lực nhất định ứng chẳng tiêu phí vô ích sức lực như vậy.

Một số nguyên tắc liên quan đến lực kể trên gọi là sự tổng hợp lực; ngược lại một lực cũng có thể phân chia thành mấy lực khác, tác dụng của mấy phân lực này có hiệu quả hoàn toàn giống với tác dụng của hợp lực đó. Ví dụ như chơi đánh đu, dây đu bị trọng lượng của thân người kéo thẳng xuống, thế nhưng trên thực tế dây đu lại không chuyển động thẳng xuống dưới mà là dây dao động qua lại. Thì ra trọng lực mà thân người chịu có thể phân tích thành hai lực để xem xét: một lực theo hướng tiếp tuyến với đường cong dao động, lực này làm cho dây đu dao động; một lực khác theo hướng dây thừng thì thừng có thể bị tuột khỏi móc. Hai lực phân tích đó hợp thành một hình chữ nhật, hiệu quả và tác dụng của chúng và trọng lực của thân người đang đánh đu là như nhau, nói một cách khác, trọng lực hướng xuống dưới theo một phương nhưng lại qua hai phương hướng khác để biểu thị tác dụng của mình.

Vì sao những chỗ rách ở quần áo nói chung đều có hình chữ nhật? Vấn đề này giống như những điều đã nói trên.

Khi quần áo bị đỉnh móc thủng; lực kéo mà đinh tác dụng vào quần áo theo hướng tuỳ ý, thế nhưng lực phá hoại này bao giờ cũng hướng theo hướng lực đề kháng yếu nhất mà phát triển; còn vải may quần áo nói chung đều do các sợi đọc sợi ngang đệt vuông góc với nhau mà tạo nên, giả sử kéo rách quần áo theo hướng xiên thì đồng thời cũng phải kéo đứt mấy sợi dọc mấy sợi ngang, muốn kéo rách quần áo theo hướng thẳng góc với sợi ngang hoặc theo hướng thẳng góc với sợi dọc cũng phải kéo đứt mấy sợi dọc hoặc mấy sợi ngang mới được.

Viết một bình luận