Vì Sao Ném Hòn Đá Xuống Nước, Mặt Nước Lại Gợn Lên Từng Vòng Tròn Nước?

Vòng tròn nước

Bạn hãy đi tới bờ ao và ném một hòn đá xuống nước, mặt nước đang phẳng như gương lập tức xuất hiện những vòng sóng tròn từ nơi hòn đá rơi xuống rồi lan đi khắp bốn phía, những vòng tròn nước đó không tranh lấn nhau mà rất có trật tự rời khỏi chỗ viên đá rơi xuống. Đó là do tính chất vật lý đặc biệt của nước.

Thông thường mặt nước giống như một lớp màng mỏng đàn hồi, ở nơi nào đó dao động lên xuống thì sẽ kéo, theo mặt nước bên cạnh cũng dao động lên xuống theo, “hàng xóm” này lại kéo theo “hàng xóm ” kia, kết quả của sự chuyển động kéo theo ấy là sản sinh ra sóng nước có quy tắc vòng tiếp nối vòng một mạch truyền đi xa.

Mỗi một phân tử nước trong sóng nước đều không ngừng dao động lên xuống như vậy. Giả sử có thể dùng một con dao cắt đôi mặt nước để xét mặt cắt dọc của nó thì bạn sẽ thấy rằng đó là một chuyển động sóng có quy tắc. Và điều đó chứng minh được rằng sóng nước cũng là một loại sóng.

Sóng nước là một loại sóng mà mắt thường của chúng nhìn không thấy như sóng âm thanh, sóng siêu âm, sóng ánh sáng, sóng vô tuyến…

Viết một bình luận