VÌ SAO MỘT CÂY CẦU LẠI CÓ NHIỀU NHỊP CẦU?

nhịp cầu

Một cái cầu cũng giống như một cái ghế dài, mặt ghế là “thân” cầu, dùng để chịu tải của mặt trên, bốn chân ghế là “trụ” cầu dùng để truyền phụ tải trên cầu xuống dưới đất.

Vì thân cầu gồm có các nhịp nên độ dài của nhịp được gọi là “khẩu độ” cầu. Rõ ràng là khẩu độ càng lớn, phụ tải trên thân cầu càng cao, đòi hỏi sức chịu tải của thân cầu phụ thuộc vào vật liệu làm cầu và kết cấu vì cầu. Vật liệu và kết cấu của cầu có nhiều loại. Cùng một vật liệu nhưng kết cấu vì cầu khác nhau hoặc cùng một kết cấu vì cầu những vật liệu khác nhau đều ảnh hưởng đến sức chịu tải thân cầu. Thế nhưng bất kể là dùng vật liệu gì hoặc kết cấu vì cầu thế nào thì sức chịu tải của thân câu đều có giới hạn nhất định và điều đó quyết định khẩu độ lớn nhất của cầu. Nếu độ rộng của sông lớn hơn khẩu độ lớn nhất đó, cũng không có nghĩa là lớn hơn độ dài của một nhịp, thì cầu cần phải có một số nhịp.

Đương thời sức chịu lực của trụ cầu là một nhân tố quyết định tới khẩu độ lớn nhất của thân cầu bởi vì phụ tải trên thân cầu cũng tùy theo sự gia tăng của ấn độ mà tăng lên, phụ tải tăng lên đó lại trụ cầu gánh chịu, do vậy sức chịu lực của cầu cũng phải tăng lên. Sức chịu lực của trụ cầu do vật liệu xây dựng và hình dáng quyết định, nhưng không giống như thân cầu là có giới hạn, bởi vì hai đầu thân cầu được đặt trên trụ còn ở giữa là treo lơ lửng, trọng lượng bản thân cầu sẽ quyết định giới hạn lớn nhất khẩu độ cầu; còn trụ cầu được xây dựng trên nền đất đá, có thể dùng biện pháp tăng thêm độ rộng (như trụ cầu hình chữ nhật) để tăng sức chịu lực của trụ cầu. Chẳng qua là ở đây có một vấn đề kinh tế quan trọng. Cùng bắc qua một con sông, nếu nhịp cầu ít thì khẩu độ cầu sẽ lớn và số trụ cầu ít, nếu số nhịp cầu nhiều thì khẩu độ cầu sẽ nhỏ và số trụ cầu sẽ nhiều. Nói chung giá thành cầu tuỳ theo sự tăng lên của khẩu độ mà tăng lên theo bình phương số khẩu độ, còn giá thành trụ cầu thì tăng lên theo số lượng trụ cầu và thể tích của trụ cầu. Số lượng nhịp hợp lý nhất của một chiếc cầu là nên làm thế nào để toàn bộ giá thành thân cầu bằng giá thành toàn bộ trụ cầu.

Còn có một vấn đề đặc biệt nữa, là then chốt trong việc quyết định số nhịp cầu nhiều ít là ở những dòng sông chảy xiết số lượng trụ cầu nên càng ít càng tốt.

Ngoài ra, số nhịp cầu nhiều ít cũng có liên quan tới vẻ đẹp. Nhịp cầu nhiều ít là do toàn bộ hình dáng cầu quyết định, mà hình dáng cầu lại phải phù hợp với môi trường xung quanh nó.

Viết một bình luận