VÌ SAO MÁY BAY TRỰC THĂNG CÓ THẾ ĐỨNG YÊN TRÊN KHÔNG?

máy bay trực thăng có thể đứng yên trên không?

Khi ô tô đang chạy trên mặt đất lúc nào muốn dừng thì dừng muốn chạy thì chạy, vô cùng tự do; thế nhưng khi máy bay đang bay trên bầu trời thì không tự do như vậy được. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một máy bay đang bay bỗng đột ngột dừng lại đứng yên trên không chưa?

Đối với các máy bay bình thường mà nói thì không thể làm được điều đó.

Vì sao không thể làm được? Bởi vì bất cứ một vật nào muốn rời khỏi mặt đất bay lên cao đều phải khắc phục được trọng lực – kẻ thù lớn nhất. Trọng lực là sức hút của trái đất đối với các vật xung quanh nó, bình thường chúng ta cảm thấy “sức nặng ˆ chính là sự thể hiện của sức hút. Hướng của trọng lực trái đất là hướng xuống dưới, nó ra sức buộc chặt tất cả các vật thể trên trái đất vào mặt đất. Máy bay muốn bay lên cao phải có một sức mạnh hướng lên trên khắc phục được tác dụng của trọng lực, điều đó phải nhờ vào lực nâng do cánh máy bay sinh ra. Thế nhưng điều kiện để cho cánh máy bay sinh ra lực này là nó phải chuyển động so với không khí, có chuyển động mới có lực nâng, không có chuyển động sẽ không có lực nâng. Vì vậy chỉ có máy bay mới sinh được lực nâng, nếu máy bay ngừng bay, giữa cánh máy bay và không khí không còn chuyển động tương đối nữa, lực nâng cũng do đó mà không còn. Máy bay không có sức đỡ của lực nâng thì sẽ giống như một hòn đá rơi trên trời xuống.

Thế nhưng có một loại máy bay có khả năng đứng yên giữa trời. Đó là máy bay trực thăng.

Máy bay trực thăng cũng cần có lực nâng đủ để chống lại trọng lượng bản thân mới có thể bay trên trời được. Lực nâng của máy bay trực thăng do cánh quạt quay tròn ở trên đầu nó sinh ra; khi máy bay trực thăng đứng yên trên cao cánh quạt này vẫn không ngừng quay, lực nâng do nó sinh ra vừa bằng độ lớn trọng lực mà máy bay phải chịu, chỉ có điều là theo hướng ngược lại. Do đó máy bay vừa không thể tiến lên phía trước cũng không lùi về phải sau, lại không lên cao mà cũng không xuống thấp cứ đứng yên ở giữa trời làm nhiệm vụ.

Mấy năm gần đây đã xuất hiện một loại máy bay phản lực có tốc độ cao có thể lên xuống thẳng đứng. Loại máy bay này khi bay và khi hạ có thể làm cho cửa phun ở đuôi của động cơ phản lực chuyển hướng thành phun xuống dưới, lợi dụng phản lực của luồng khí phun ra nâng máy bay lên. Như vậy khi cần thiết nó cũng có thể đứng yên ở trên cao.

Viết một bình luận