VÌ SAO LOÀI CHIM HAY CỬ ĐỘNG ĐẦU?

 

Khi nghiên cứu chi tiết các cử động lắc đầu của loài sếu trắng ở Mỹ, nhà sinh học Thomas Cronin và các cộng sự thuộc trường đại học Duke (Mỹ) đã ghi nhận rằng những cử động đầu này không thể tách khỏi các nhu cầu về thị giác của loài chim khi đi truy tìm thức ăn.

Đa số các động vật, trong đó có con người ổn định thị giác nhờ các cử động mắt khi cơ thể đang chuyển động nhưng lại thấy một thoáng mờ do sự đi chuyển. Ở loài chim, cử động đầu không những cho phép chúng nhìn thấy rõ mà còn giúp chúng phát hiện con mồi.

Loài sếu trắng cử động đầu theo hai cách: Đầu tiên, khi đang đậu ở trên cao cách mặt đất 1m: lúc bước đi chầm chậm, đầu của nó hầu như ổn định; ngược lại, khi bước nhanh, các cử động bất ngờ gia tăng. Thứ hai, khi tìm thức ăn, nó giữ đầu thẳng để có thể thấy rõ các vật trong tầm nhìn.

1 bình luận về “VÌ SAO LOÀI CHIM HAY CỬ ĐỘNG ĐẦU?”

Viết một bình luận