Vì Sao Không Nên Đứng Gần Đường Ray Khi Tàu Hỏa Đang Chạy Nhanh?

đứng gần tàu hỏa đang chạy

Khi tàu hỏa đang chạy với tốc độ nhanh hướng về phía bạn đang đứng thì đừng bao giờ bạn đứng gần đường ray quá. Bởi vì bên đoàn tàu đang chạy với tốc độ nhanh đã hình thành một dòng khí, nó có thể hút bạn về phía tàu đang chạy.

Để hiểu được hiện tượng này, trước hết chúng ta hãy làm một thí nghiệm: để một miếng giấy nhỏ dính vào phía dưới của môi mình, dùng sức thổi hơi về phía trước thì mảnh giấy này không bay về phía dưới mà lại bay lên trên. Thí nghiệm này chứng tỏ áp suất của chất khí động nhỏ

hơn áp suất của chất khí tĩnh, cũng có nghĩa là tốc độ dòng khí càng lớn thì áp suất càng nhỏ.

 

Không khí ở bên đoàn tàu đang chạy nhanh cũng theo tàu mà chuyển động với tốc độ rất cao, còn không khí cách tàu hỏa tương đối xa thì về cơ bản là đứng yên. Vì vậy áp suất của không khí ở xa tàu hỏa thì lớn còn áp suất của không khí ở gần tàu hỏa thì nhỏ. Nếu khi có người đứng gần đường ray tàu hỏa thì phía trước người chịu áp suất của không khí chuyển động với tốc độ cao sẽ nhỏ hơn áp suất của không khí đứng yên mà phía sau người phải chịu, thân người sẽ bị đẩy về phía tàu hỏa. Khi tàu hỏa chạy với tốc độ 50 km/h, ước lượng có một lực đến 8kg đẩy vào người đứng bên tàu, vì thế khi tàu hoả chạy với tốc độ nhanh đừng bao giờ đứng ở nơi quá gần đường ray, điều đó vô cùng nguy hiểm.

 

Viết một bình luận