VÌ SAO KHI GÀ ĐẺ TRỨNG THƯỜNG KÊU CỤC TÁC?

gà đẻ trứng hay kêu cục ta cục tác

Gà đẻ trứng xong bao giờ cũng thích kêu “cục tác! cục tác!”. Tại sao lại như vậy? Thực ra, đấy là sự bày tỏ tâm tình vui sướng của gà mẹ. Gà mẹ đẻ một cái trứng biết bao khó nhọc. Mỗi lần nằm vào ổ là phải mất mấy chục phút, có khi còn phải kéo dài hơn thế. Khi cố sức rặn ra trứng xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không màng đến chuyện nghỉ ngơi liền sung sướng kêu to lên. Lúc ấy, nếu cho nó một nắm thóc, nó liền mổ một hơi hết trơn, sau đó chậm rãi quệt quệt mỏ lên mặt đất một cách mãn nguyện.

 

 

Viết một bình luận