VÌ SAO KHI DỐC NƯỚC CHO CHẢY THẬT NHANH RA KHỎI CHAI CÓ NHỮNG TIẾNG KÊU ÙNG ỤC?

đổ nước ra khỏi chai

Chai khi không đựng vật gì thì đựng không khí, không bao giờ có một cái chai không đựng gì cả. Nếu chai đựng đầy nước thì không khí không thể vào được nữa. Nếu nghiêng chai cho nước chảy ra thì không khí sẽ tiến vào lấp chỗ trống.

Nếu dốc miệng chai xuống dưới, khi nước chảy ra thì cũng là lúc các bọt không khí ùa vào qua cổ chai đồng thời khi chạy tới mặt nước trong chai đã nhanh chóng dẫn nở vì khoảng không ở đáy chai lúc đó gần như chân không và phát sinh ra những tiếng kêu ùng ục.

Nếu như nghiêng chai lên để cho từ từ chảy ra, như thế thì nửa dưới cổ chai có nước chảy ra, nửa trên có không khí tràn vào, không phát sinh các bọt không khí cũng không dãn nở, do đó không còn tiếng kêu ùng ục nữa.

Viết một bình luận