Vì Sao Đàn Nhị Có Thể Diễn Tấu Được Những Bản Nhạc Phức Tạp?

đàn nhị

Đàn nhị có thể diễn tấu được các bản nhạc réo rắt du dương, nhiều biến hoá lúc cao lúc thấp. Xem kỹ đàn nhị bạn sẽ thấy cấu tạo của nó không phức tạp, chỉ có hai sợi dây một to, một nhỏ và một ống tre nhỏ một đầu có bịt da rắn. Vì sao nó lại có thể phát ra nhiều âm thanh phức tạp đến như vậy?

Bởi vì bất kỳ một vật nào trong tự nhiên, chỉ cần dao động là chúng sẽ phát âm thanh, khi số dao động trong một gây . từ 20 đến 20.000 lần thì có thể kích thích được thần kinh thính giác của chúng ta khiến ta nghe được âm thanh.

Độ lớn tần số dao động của đàn nhị có liên quan đến độ lớn và độ dài của dây. Với hai sợi dây có cùng độ dài, thì dây to sẽ phát ra âm thấp, dây nhỏ sẽ phát ra âm cao. Cùng một loại dây thì càng ngắn âm điệu phát ra càng cao. Ngoài ra căng hay chùng của dây cũng liên quan tới âm điệu. Người kéo đàn nhị sẽ ấn các ngón tay một cách thành thạo lên các điểm khác nhau trên sợi dây, vận dụng một cách thích đáng độ dài ngắn và độ lớn nhỏ của dây để tạo ra những âm điệu khác nhau.

Đàn nhị có thể phát ra âm thanh phức tạp đẹp đế cũng còn do quan hệ khá chặt chế với ống tre bịt da rắn, bởi vì khi dây đàn dao động, ngoài việc làm không khí để sinh ra âm thanh tương đối

thấp, đồng thời dây đàn còn thông qua cái ngựa đàn làm cho màng da rắn cũ dao động khiến không khí trong ống tre dao động tạo nên âm thanh, loại sóng âm này không chỉ sinh ra các âm có cường độ lớn, đồng thời còn có thể sinh ra các âm có cường độ tương đối thấp, vì thế nghe rất êm dịu thuận tai.

Viết một bình luận