Vì Sao Cùng Lứa, Mèo Lại Có Con Vàng, Con Đen, Con Đốm?

từ cùng một mẹ đẻ ra nhưng có những con mèo có màu sắc khác nhau

Mèo mẹ màu đen sinh ra một ổ mèo con, có con giống y như mẹ, toàn thân đều là lông đen, có con toàn thân đều là lông vàng, lại còn có con mèo hoa các kiểu nữa.

Thì ra, mèo mẹ là mèo đen, mèo bố là mèo vàng. ổ mèo con đó có con giống mẹ, có con giống bố, cũng có con đã không giống đặc trưng của mẹ, lại không giống đặc trưng của bố, thành ra mèo hoa. Nếu xét kỹ lưỡng, trên mình con mèo hoa nhỏ đó còn có đặc trưng của ông bà nội ngoại kia đấy. Cho nên, mèo mẹ đẻ con ra một ổ mèo con, màu lông của các con bao giờ cũng khác nhau

Viết một bình luận