Vì Sao Có Cầu Làm Rất Cao, Có Cầu Làm Rất Thấp?

cầu rồng

Ngoài các cầu bắc qua khe núi, và các cầu vượt của đường sắt và đường bộ ra, nói chung các cầu đều bắc qua sông. Vì thế tác dụng của cầu là nối thông đường giữa hai bờ sông đồng thời không được cản trở đường thuỷ ở bên dưới.

Độ cao của cầu phải phù hợp với độ cao của đường, đồng thời phải để tàu thuyền bên dưới sông có thể di chuyển qua cầu. Trong tình huống chung điều đó là có mâu thuẫn. Nếu cầu là đường cao bằng nhau thường làm đứt đoạn đường thuỷ, ảnh hưởng tới đường đi của tàu thuyền. Thế nhưng để xe cộ qua lại và để tàu thuyền qua lại đều quan trọng như nhau, mâu thuẫn này sẽ giải quyết như thế nào? Có hai phương án là làm cầu cao hoặc cầu thấp. Cầu cao quyết định bởi nhu cầu của tàu thuyền qua lại, cầu thấp quyết định bởi đòi hỏi của xe cộ qua lại.

Trong phương án cầu cao, mặt cầu cao hơn đường bên sông, vậy xe cộ lên cầu như thế nào? Điều này đòi hỏi giữa cầu và đường phải có một “đoạn quá độ”, nâng cao dần mặt đường để xe cộ có thể lên và xuống cầu một cách bình thường. Nếu chênh lệch giữa độ cao mặt cầu và mặt đường không lớn thì đoạn quá độ  này có thể dùng đất đá nâng cao dần mặt đường cho đến khi bằng mặt cầu mới thôi. Nếu mặt cầu cao quá thì đoạn quá độ gầm cầu phải thực hiện bằng phương pháp bắc cầu, và được gọi là “cầu dẫn”, có nghĩa là dẫn xe lên cầu. Cầu lớn trên sông Trường Giang của Trung Quốc có cầu dẫn rất dài. Cầu dẫn trên bờ chính là sự kéo dài của “cầu chính” trên nước. Khi mặt cầu và mặt đường chênh lệch quá nhiều thì độ dài của cầu dẫn có thể vượt quá cầu chính. Làm như vậy, tàu thuyền đi dưới cầu, xe cộ đi trên cầu đều thuận tiện cả.

Mặt cầu thấp nói chung có cùng độ cao với mặt đường bên sông, vì thế giữa câu và đường không cần phải làm cầu dẫn. Để tàu thuyền qua lại thì làm một nhịp cầu di động được. Khi “mở câu” không có xe cộ đi lại, còn tàu lớn sẽ qua lại ở nhịp chuyển động được. Loại “cầu mở” này nếu được cơ khí hoá và tự động hoá cao thì có thể đáp  ứng rất tốt cả yêu cầu giao thông thuỷ bộ.

Vấn đề của cầu cao là ở cầu dẫn, vấn đề của cầu thấp là ở nhịp di động được, làm cầu cao hay thấp phải căn cứ vào hai mặt đó mà quyết định.

Viết một bình luận