VÌ SAO CHUỘT KANGAROO CÓ TÚI Ở BỤNG?

 

chuột túi kangaroo

Chuột túi là một loài động vật có vú, cái túi nhỏ trước bụng chúng là dùng để nuôi con mới đẻ. Chuột túi mẹ đẻ ra chuột túi con còn chưa phát triển đầy đủ, chỉ dài có 3cm. Chuột con không thể sống độc lập, thậm chí còn chưa có sức để bú mẹ nữa. Vừa mới đẻ ra, nó sẽ cố gắng hết sức để bám vào lông mẹ mà bò lên để chui vào trong cái túi. Trong túi nhỏ có núm vú, khi chui vào túi rồi, chuột con liền ngậm ngay lấy núm vú không nhả ra nữa, chuột mẹ sẽ tự phun sữa

vào miệng con

Chuột túi con phải ở trong túi đến 7 – 8 tháng mới phát triển đầy đủ, nó nằm trong túi rất an toàn, cho dù chuột mẹ có chạy nhảy như thế nào, cũng không làm rơi con ra ngoài.

Viết một bình luận