VÌ SAO CHIM ÉN LẠI NHẬN RA ĐƯỢC QUÊ HƯƠNG?

chim én có thể nhận ra được quê hương

Mảnh đất mà động vật sinh thành rõ ràng là nơi có nhiều điều kiện thích hợp hơn cho chúng, vì vậy chúng muốn trở về chốn ấy. Về cách thức trở về quê cũ thì hầu như không loại nào giống loại nào. Thực nghiệm đã chứng minh, cá hồi dựa vào mùi vị của con sông nơi chúng ra đời mà tìm về chốn cũ. Nói chung, cá hồi chỉ trở về cố hương trong mùa đẻ trứng. Còn chim én thì dựa vào cái gì để trở lại quê nhà? Hiện nay điều đó còn chưa được sáng tỏ. Đại để là chim én thuộc lòng đường bay và địa hình địa mạo trên đường đi qua.

Loại chim tránh mùa đông như thiên nga cũng có thể trở về cố hương. Nguyên nhân của nó chắc là cũng như chim én vậy.

Viết một bình luận