Vì sao cái kim dễ xuyên vào vật thể khác còn một cái đỉnh đầu tù thì không?

kim đâm xuyên đồ vật

Đó là do áp lực tác dụng vào vật thể không giống nhau. Khi chúng ta dùng kim hoặc một cái đinh đầu tù xuyên vào một tấm vải hoặc một lớp giấy dày, dù dùng thử sức lực như nhau nhưng áp lực mà chúng phải chịu lại khác nhau. Khi dùng kim xuyên, lực mà chúng ta dùng đều tập trung vào mũi kim, còn khi dùng đỉnh đầu tù xuyên vào, lực của nó phân tán trên diện tích của đầu tù lớn hơn nhiều so với mũi kim. Vì thế vật thể chịu áp lực của mũi kim rõ ràng là lớn hơn nhiều so với áp lực của đầu tù cái đỉnh. Vì thế kim có thể xuyên rất dễ dàng vào vật thể khác.

Lưỡi dao sắc sẽ cắt vật dễ dàng hơn lưỡi dao cùn, cũng là do áp lực tập trung vào diện tích tương đối nhỏ. Khi  ta dùng kim loại hoặc một cái đinh đầu tù xuyên vào một tấm vải hoặc một lớp giấy dày, dù những sức như nhau nhưng áp lực mà chúng phải chịu lại không giống nhau. Thế nhưng áp lực quá lớn thường gây ra phiền phức.

Ví như, khi bạn đi trên lớp tuyết xốp, thường là do lớp tuyết chịu không nổi trọng lượng của thân người nên hai chân bị sụt xuống. Tuy vậy chúng ta cũng có cách ứng phó, chỉ cần đi trên bàn trượt tuyết là bạn có thể trượt trên tuyết như bay mà lại không bị sụt xuống. Vì sao lại như vậy?

Đó là vì diện tích bàn trượt tuyết lớn hơn chân bạn rất nhiều – hầu như lớn hơn bàn chân 20 lần, nó làm cho lực mà thân thể bạn ép lên trên tuyết bị phân tán. Điều này cũng giống như đỉnh đầu tù không dễ dàng xuyên vào vật thể.

Xem thêm các câu hỏi đáp

Viết một bình luận