VÌ SAO CÁ NÓC TIẾT RA CHẤT ĐỘC?

cá nóc có chất độc

Trong buồng trứng, máu và gan của cá nóc chứa một loại chất độc cực mạnh gọi là độc tố cá nóc. Vậy thì loại độc tố này có công dụng gì đối với bản thân chúng? Có người đã từng làm một thí nghiệm như sau: có một loại cá, cá sao rất thích ăn cá con, cá sao liền đớp nuốt, nhưng phải nhả ra ngay vì nó cảm thấy con cá nhỏ này có chất độc. Nếu bạn nắm con cá nóc vào trong tay hoặc kích thích nó một cái, bạn cũng sẽ nhận thấy có rất nhiều chất độc cá nóc tiết ra từ lớp da của nó. Từ đó có thể thấy rằng, chất độc cá nóc là vũ khí nó dùng để tự vệ. 

Đối với cá nóc con được gây bằng những phương pháp thụ tinh nhân tạo, chất độc từ cá mẹ truyền lại chỉ có thể duy trì trong khoảng một tháng. Sau khi được nuôi dưỡng nhân tạo, chất độc trong cơ thể chúng dần biến mất đi. Còn loại cá nóc sống trong biển, chất độc của nó được tồn trữ trong cơ thể rất nhiều và lâu.

Viết một bình luận