VÌ SAO BÒ MẸ LIẾM BÊ CON MỚI SINH?

bò mẹ liếm bê con khi mới sinh ra

Khi một con bê con vừa mới sinh ra, bò mẹ liền lấy lưỡi liếm qua liếm lại trên mình nó. Vì sao bò mẹ lại làm như vậy?

Bê con vừa mới sinh ra, trên mình có nhiều dãi nhớt, bò mẹ liếm bê con là để liếm sạch chất nhớt đó, như kiểu tắm rửa cho bê con làm cho mình mẩy nó trở nên sạch bong. Ngoài ra, trong nước bọt trên đầu lưỡi của bò mẹ có một loại dung môi nước bọt, có thể giết chết vi khuẩn. Bò mẹ liếm bê con  có thể tiến hành một lượt khử độc toàn thân cho bê con, làm cho nó tăng thêm sức đề kháng. Hơn nữa, trong chất nhờn dính trên mình bê con có một số chất dinh dưỡng. Bò mẹ liếm thứ đó cũng có lợi cho bản thân.

 

Viết một bình luận