Vì SAO BÁNH XE CÓ LẮP VÒNG BI KHI CHẠY SẼ TRỞ NÊN NHẸ NHÀNG?

bánh xe có lắp vòng bi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn

Khi ngắm các công trình kiến trúc cổ vĩ đại ta không khỏi tự hỏi: ngày xưa, lúc còn chưa có máy móc, người ta dùng phương pháp gì để vận chuyển những vật liệu xây dựng như đá, gỗ nặng nề để xây nên những công trình đó?

Thì ra người xưa khi vận chuyển đồ vật, họ thường để dưới nó mấy đòn gỗ tròn thì khi đẩy lực sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Đó là vì khi vật trượt trên mặt đất ở chỗ nó tiếp xúc với mặt đất sẽ có một loại ma sát trượt, còn khi vật thể lăn trên mặt đất, sức cản là sức cản của ma sát lăn. Mà sức cản của ma sát lăn chỉ bằng 1/40 đến 1/60 ma sát trượt vì thế lăn vật tiết kiệm lực rất nhiều so với đẩy vật.

Ở những chiếc xe không lắp vòng bị, ma sát giữa ổ đỡ vào đầu trục xe là ma sát trượt, sức cản tương đối lớn, loại ổ đỡ như vậy không những dễ bị mài hỏng mà xe cũng đi không được nhanh. Những bánh xe có lắp ổ bi khi xe chạy, trục bánh xe sẽ lăn trên vòng bi mà vòng bi thì lại lăn theo đường lăn của ổ đỡ ngoài như thế đã đem ma sát trượt biến thành ma sát lăn, sức cản giảm rất nhiều cho nên xe trở nên nhẹ nhàng đỡ tốn sức.

Viết một bình luận