VÌ SAO MÁY KÉO CÓ BÁNH TRƯỚC NHỎ, BÁNH SAU TO?

máy kéo hay còn gọi là máy cày có bánh trước nhỏ, bánh sau to

Máy kéo (máy cày) có hai đôi bánh xe, nhưng bánh trước thì nhỏ, bánh sau lại to. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là do công dụng cho bánh trước và bánh sau không giống nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau. Nơi làm việc của chúng là đồng ruộng, phần lớn lại đảm nhiệm các việc nặng nề vì thế không thể không có thiết kế đặc biệt về “thân hình” của chúng.

Bánh trước của máy kéo chủ yếu là dẫn hướng nên còn gọi là bánh dẫn hướng. Nếu như làm bánh trước vừa rộng, vừa lớn, người lái máy kéo khi chỉnh tay lái để chuyển động bánh trước, muốn khắc phục được sức cản mà bánh xe đang chịu ắt hẳn phải tốn nhiều sức, hơn nữa thao tác lại không được nhanh. Chất đất ở ruộng đồng thường tơi mềm và gồ ghề không bằng phẳng, nếu bánh trước vừa rộng vừa lớn sức cản của mặt đất đối với nó sẽ tăng lên, máy kéo sẽ phải tiêu hao động năng nhiều vô ích, như vậy sẽ không kinh tế.

Thế thì vì sao phải làm bánh sau vừa rộng, vừa lớn? Vấn đề là ở chỗ bánh sau của máy kéo là bánh truyền động. Tức là động lực trực tiếp truyền đến bánh sau, cho nên trọng lượng mà nó chịu lớn hơn bánh trước rất nhiều. Vì thế yêu cầu đối với bánh sau không thể không đặc biệt một chút.

Khi máy kéo làm việc trên đồng ruộng nói chung bao giờ cũng kéo theo một máy nông nghiệp như máy gieo hạt, cấy, cày… Các máy này đều chế tạo bằng gang thép, sau khi chúng nối vào máy kéo trọng lượng của chúng có một phần chuyển sang thân máy kéo. Bản thân máy kéo cũng có trọng lượng, bây giờ lại thêm phụ tải từ bên ngoài nên trọng tâm của toàn bộ máy móc sẽ rơi vào bánh xe sau của máy kéo.

Trong tình huống này, giả sử độ lớn của bánh sau và bánh trước bằng nhau thì trọng lượng trung bình mà bánh sau phải chịu sẽ lớn hơn bánh trước rất nhiều, bánh sau của máy kéo sẽ bị tụt xuống ruộng đất tơi mềm. Làm bánh xe sau rộng to, mặt tiếp xúc của nó với mặt đất sẽ lớn làm cho trọng lượng mà một đơn vị diện tích phải chịu trở nên nhỏ, như thế trọng lượng trung bình mà bánh trước và bánh sau của máy kéo phải chịu mới không chênh lệch quá lớn.

Đương nhiên làm bánh sau vừa rộng vừa lớn thì sức cản mà nó phải chịu rõ ràng là cũng tăng lên, thế nhưng điều đó cần cho “chức trách” mà nó gánh vác. Chính vì vậy mà hiện nay các loại máy kéo đều có bánh trước nhỏ, bánh sau lớn.

 

Viết một bình luận