Vì Sao Sóng Siêu Âm Có Thể Thúc Đẩy Sự Sinh Trưởng Của Thực Vật?

sóng siêu âm thúc đẩy quá trình sinh trưởng của thực vật

Vào những năm 30 của thế kỷ XX loài người phát hiện được rằng có một số hạt giống thực vật sau khi chịu tác động của sóng siêu âm …

Đọc thêmVì Sao Sóng Siêu Âm Có Thể Thúc Đẩy Sự Sinh Trưởng Của Thực Vật?