Sao Khi Để Tai Gần Miệng Phích Nước Không Đựng Nước Lại Nghe Thấy Những Tiếng Kêu “O, O”?

phích nước

Sở dĩ để tai gần miệng phích nước không đựng nước lại nghe thấy tiếng kêu “o, o” là do hiện tượng “cộng hưởng âm thanh”. Chúng ta đã biết, …

Đọc thêmSao Khi Để Tai Gần Miệng Phích Nước Không Đựng Nước Lại Nghe Thấy Những Tiếng Kêu “O, O”?