Vì Sao Hai Con Tàu Lớn Chạy Song Song Với Tốc Độ Nhanh Về Cùng Một Phía Lại Có Thế Đâm Nhau?

hai con tàu chiến chạy song song nhau

Mùa thu năm 1912, một Con tàu viễn dương lớn nhất thế giới thời đó, chiếc Olympic đã xảy ra sự cố. Một hôm nó đang chạy ngoài biển khơi, …

Đọc thêmVì Sao Hai Con Tàu Lớn Chạy Song Song Với Tốc Độ Nhanh Về Cùng Một Phía Lại Có Thế Đâm Nhau?