Vì Sao Dùng Sóng Siêu Âm Có Thể Thăm Dò Đáy Biển, Kiềm Tra Các Chi Tiết Và Chẩn Đoán Bệnh?

máy siêu âm

Ở dưới nước sóng điện từ truyền không được xa. Những rađa dựa vào sóng điện từ để làm việc, tuy ở trên mặt đất là “con mắt thần” nhưng …

Đọc thêmVì Sao Dùng Sóng Siêu Âm Có Thể Thăm Dò Đáy Biển, Kiềm Tra Các Chi Tiết Và Chẩn Đoán Bệnh?