Vì sao cái kim dễ xuyên vào vật thể khác còn một cái đỉnh đầu tù thì không?

kim đâm xuyên đồ vật

Đó là do áp lực tác dụng vào vật thể không giống nhau. Khi chúng ta dùng kim hoặc một cái đinh đầu tù xuyên vào một tấm vải hoặc …

Đọc thêmVì sao cái kim dễ xuyên vào vật thể khác còn một cái đỉnh đầu tù thì không?