Đạo Lý Con Cháu ở với Ông Bà

con cháu đối với ông bà phải ngoan ngoãn lễ phép

Người con đã có hiếu với cha mẹ thì tất là yêu kính ông bà. Bởi vì ông bà sinh ra cha mẹ cũng như cha mẹ mình sinh ra mình vậy. Có lẽ nào mình yêu kính cha mẹ mà lại không yêu kính ông bà?

Vả lại ông bà bao giờ cũng thương yêu con cháu. Xem như nhà anh Dẫn có cụ ông cụ bà thường đến buổi chiều rỗi việc, cụ ông hoặc là cụ bà ngồi kể chuyện cổ tích cho các cháu nghe. Lỡ khi nào anh Dần bị cha mẹ mắng đánh thì ông bà can ngăn, có ý bênh vực che chở cho anh ấy. Ông bà đi đâu về thì mua quà bánh cho cháu. Khi anh Dần nhức đầu đau bụng, thì cụ ông cụ bà thức đêm thức hôm, băn khoăn hỏi han, cũng như là cha mẹ nuôi con vậy.

Tình ông bà quyến luyến con cháu và thương yêu con cháu như thế, thì ai là người có một chút lương tâm trong bụng mà lại nỡ ăn ở tệ bạc với ông bà được? Vả chăng ông bà là người tuổi già sức yếu, mình là con nhà có học, đi ra ngoài đường thấy người già cả còn phải giữ lễ phép, lỡ người ta có việc gì khó khăn, mình còn phải bênh vực giúp đỡ, huống nữa là ông bà mình hay sao? Bởi vậy bổn phận con cháu là phải yêu mến và tôn kính ông bà. Đi đâu vẻ, ta phải hỏi han; ông bà có sai bảo điều gì, ta phải hết sức mà làm, nghĩa là mình thờ cha mẹ thế nào thì mình thờ ông bà cũng vậy, trước là để cho đẹp lòng cha mẹ, sau là để báo đền cái lòng tử tế của ông bà ở với con cháu.

TOÁT YẾU

Ông bà sinh ra cha mẹ mình cũng như cha mẹ mình sinh ra mình.

Ông bà thương yêu con cháu và bênh vực con cháu cũng như cha mẹ nuôi con vậy.

Ông bà là người tuổi già sức yếu. Bổn phận con cháu là phải yêu mến và tôn kính ông bà. Đi đâu về ta phải hỏi han. Ông bà sai bảo điều gì, ta phải hết sức mà làm. Ta phải thờ ông bà cũng như thờ cha mẹ vậy.

 

ĐẦU BÀI

  1. Tại làm sao con cháu phải tôn kính ông bà?
  2. Hãy kể chuyện một đứa trẻ biết kính trọng ông bà, ai cũng khen.

 

Viết một bình luận