CÁ CÓ NGỦ KHÔNG?

cá vàng ngủ

Cá cũng cần phải ngủ, chỉ có điều giấc ngủ của chúng khá ngắn, nên khi nó ngủ, người ta không thể nhận biết được mà thôi.

Cá có cá xương cứng và cá xương mềm (sụn). Cá xương mềm thì mắt có mí, khi ngủ nó có thể nhắm cả hay nhắm một phần mắt lại. Cá xương cứng cặp mắt không có mí, mắt chúng do đó không bao giờ nhắm, ngay cả khi ngủ, mắt chúng vẫn mở trơ trơ. Vậy làm sao mà biết được chúng đang ngủ?

Khi ngủ, cá thường nằm im một chỗ không động đậy gì, chỉ có cái mang là đóng mở chầm chậm, vì dù có ngủ chúng vẫn cân hô hấp. Vây cá lúc này xoè ra không cử động, nếu có tình cờ vẫy nhẹ một cái, cũng chỉ để giữ cân bằng cho cơ thể bị lắc lư khi nước xao động mà thôi.

Cá ngủ cũng say như là loài động vật khác, và ta có thể dùng tay bắt chúng rất dễ dàng.

Viết một bình luận