VÌ SAO KHI TÀU HỎA CHẠY TỚI GẦN TIẾNG CÒI TÀU NGHE NHỌN GẮT CÒN SAU KHI CHẠY XA LẠI BIẾN THÀNH TRẦM

còi tàu

Thế giới tự nhiên có đủ các loại âm thanh, có âm cao âm thấp, chúng có thể tạo thành âm thanh thánh thót dễ nghe, mà cũng có thể …

Đọc thêmVÌ SAO KHI TÀU HỎA CHẠY TỚI GẦN TIẾNG CÒI TÀU NGHE NHỌN GẮT CÒN SAU KHI CHẠY XA LẠI BIẾN THÀNH TRẦM