Vì Sao Khi Gánh Nước Lại Phải Thả Một Mảnh Gỗ Hay Vài Chiếc Lá Cây Lên Trên Mặt Thùng Nước?

gánh nước qua sông

Người chưa từng gánh nước khi gánh một gánh nước chắc chắn mấy bước đi đầu tiên chưa có chuyện gì, nhưng nếu đi thêm mấy bước nữa sẽ không …

Đọc thêmVì Sao Khi Gánh Nước Lại Phải Thả Một Mảnh Gỗ Hay Vài Chiếc Lá Cây Lên Trên Mặt Thùng Nước?