Vì Sao Trong Dòng Chảy Của Sông Có Nơi Xuất Hiện Xoáy Nước?

xoáy nước trên dòng sông rất nguy hiểm

Nếu bạn trên cầu quan sát, bạn sẽ thấy nước sông đang chảy xiết, sau khi bị trụ cầu cản lại nước không thể chảy về phía trước được mà …

Đọc thêmVì Sao Trong Dòng Chảy Của Sông Có Nơi Xuất Hiện Xoáy Nước?